Naloge

Naloge s področja vzpodbujanja aktiviranja lokalnih razvojnih potencialov in animiranja podjetnikov ter lokalnega okolja za pripravo podjetniških in razvojnih programov.

Splošno svetovanje ter pomoč podjetnikom pri iskanju virov financiranja razvojnih projektov in podjetniških idej.

Sodelovanje Razvojne agencije Savinje na razpisih – prijave projektov.

Informiranje in usposabljanje podjetnikov ter članov lokalnih razvojnih koalicij.

Dejavnost razvojne agencije na področju pospeševanja turizma.

Koordiniranje nalog med partnerji pri zagonu in razvoju lokalnega pospeševalnega centra.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram