Informacije javnega značaja Razvojne agencije Savinja
Katalog informacij javnega značaja Razvojne agencije Savinja
Pravilnik o prepovedi uživanja alkohola in drog na delovnem mestu
Pravilnik o ukrepih za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanja mobbinga na delovnem mestu
Navodila za varno delo v pisarni
Obvestilo o zasebnosti
Izjava o varnosti z oceno tveganja
Izjava o varnosti z oceno tveganja – priloge
Poslovni čas za stranke:

Ponedeljek: 8.00 – 14.00
Torek: 8.00 – 14.00
Sreda: 8.00 – 11.00 in 12.00 – 16.00
Četrtek: 8.00 – 14.00
Petek: 8.00 – 12.00
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram