Novice

Denarna pomoč za samozaposlene

Izjava za izplačilo pomoči samozaposlenim zardadi poplav in plazov v avgustu 2023 je že na voljo.

Več...
Pozdrav jeseni pri jami Pekel

24. septembra 2023, zabavno popoldne za oroke in odrasle.

Več...
Mapiranje slovenskega gospodarstva

Na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport so pripravili pilotni projekt: MAPIRANJE SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA.

Več...
Čezmejno povezovanje

Razvojna agencija Savinja vas v okviru projekta SPOT Svetovanje Savinjska vabi

Več...
Ukrepi za pomoč gospodarstvu za odpravo posledic škode v poplavah

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč omogoča,

Več...
Ukrepi za pomoč gospodarstvu po poplavah

Ministrstvo je dnevno v stiku z gospodarstvom, ki je utrpelo škodo v nedavnih poplavah.

Več...
Poročilo o dosedanjem črpanju sredstev iz EU skladov v programskem obdobju 2014 – 2020
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020
Izjava za javnost
Poročilo je izdelano na osnovi
četrtletnega poročila na spletnih straneh
7289

UDELEŽENCEV

126

VELIKIH PROJEKTOV

78

MILIJONOV EUR

7169

PODJETNIŠKIH SVETOVANJ

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram