Vodni park in resort Zeleno zlato

Hopslandia je odlično izhodišče potencialnim vlagateljem za dolgoročen razvoj rekreacijskega, zelenega in zdravega turizma.

Poziv promotorjem s strani nosilke investicije in lastnice zemljišča – Občine Žalec, http://www.zalec.si/slo/main.asp?id=0547617F
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram