Inovator leta SSD 2022

, , , 17. februarja 2023

Razpis: Inovator leta Spodnje Savinjske doline 2022

Vseh 6 občin Spodnje Savinjske doline že 11 leto zapored z razpisom Inovator leta SSD spodbuja lokalne inovatorje in podjetja k iskanju novih inovacij. Inovativnost namreč ne predstavljajo zgolj korenito novi izdelki, postopki ali storitve, temveč je dovolj, da se izboljša nek produkt, način proizvodnje le-tega ali pa da se že poznan produkt predstavi novemu trgu na drugačen inovativen način.

Razpis Inovator leta SSD je med tovrstnimi spodbudami v slovenskem prostoru že sam po sebi nekakšna »inovacija«, saj se tu nagrade podeljujejo v denarni obliki in so po višini primerljive povprečni slovenski managerski plači. 

Inovatorji torej vabljeni k prijavi po načelu, da

»NOBENA INOVACIJE NI NEUMNA, NEUMNO PA BI BILO NE ISKATI NOVIH INOVACIJ«.

Inovator_SSD - RA Savinja (ra-savinja.si)