Inovator leta SSD 2023

, 16. februarja 2024

Razpis: Inovator leta Spodnje Savinjske doline 2023

OBMOČNO RAZVOJNO PARTNERSTVO »SPODNJE SAVINJSKE DOLINE«

Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor, Občina Vransko, Občina Žalec
objavlja razpis za podelitev nagrad in priznanj

»INOVATOR LETA SSD 2023«

v kategorijah:
patenti, izboljšave izdelkov, izboljšave tehnoloških postopkov.
Za nagrado in priznanje lahko kandidirajo fizične osebe  – avtorji inovacij s stalnim bivališčem na območju občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec,

ali fizične osebe – avtorji inovacij, ki so svojo inovacijo razvili in implementirali na območju teh občin in s svojo inovacijo še niso kandidirali na razpisu "Inovator leta SSD".
Prijave na razpis sprejema do 8. aprila 2024
Razvojna agencija Savinja, Ul. heroja Staneta 3, 3310 Žalec.
Celotno besedilo razpisa je dosegljivo na spletni strani Razvojne agencije Savinja, www.ra-savinja.si.
Vse dodatne informacije pa tudi po tel.: 03/713 68 62 ali na e-mail: dejan.jazbinsek@ra-savinja.si.

VEČ....       Inovator_SSD - RA Savinja (ra-savinja.si)

 

Razpisni obrazec