Poslovni protokol, se znamo obnašati?

, , 6. decembra 2022

SPOT svetovanje Savinjska vas vabi na brezplačno delavnico z naslovom POSLOVNI PROTOKOL, SE ZNAMO OBNAŠATI?

ki bo v sredo, 14. decembra 2022 med 13:00 in 15.30 uro
v prostorih UPI, Ljudske univerze Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 6, Žalec, predavalnica 9.

Čeprav nekateri nepremišljeno trdijo, da lahko vljudnostna pravila in knjige o lepem vedenju kot staro kramo zmečemo v smeti, praksa vsak dan na vseh področjih našega življenja dokazuje, da ljudje potrebujemo določena pravila vedenja, pravila v komunikaciji s partnerjem, otroki, s kolegi, pa na delovnem mestu in s poslovnimi partnerji, strankami.

Potrebujemo pravila komunikacije z drugimi ljudmi. Ta zunanja podoba našega vedenja pa nam včasih povzroča težave.

Pravila lepega vedenja so obstajala in bodo tudi v prihodnosti, seveda pa so odraz določenega časa, razmerij moči ter oblasti in socialne strukture.

Sodobna pravila so izoblikovana v tej smeri, da nam pomagajo pri povezovanju, da krepijo medsebojno razumevanje, strpnost, obzirnost do drugih in drugačnosti, vzpodbujajo nas k pripravljenosti, da pomagamo drug drugemu, vedno manj nas utesnjujejo, upoštevajo tudi generacijske razlike, so sprejemljiva, hkrati pa niso dogmatična.

To pa je že kar cel niz elementov, ki nam omogočajo prijetno počutje v vsakodnevnih situacijah od jutra do večera.

Prav je, da jih dobro poznamo, saj nam omogočajo, da se bomo bolj samozavestno in odločno znašli v različnih poslovnih situacijah, to pa lahko pripomore k še boljšemu poslovnemu uspehu in še večji odličnosti in seveda prijetnejšemu sobivanju.

Mesta so omejena, zato je obvezna prijava na povezavi , najkasneje do torka, 13.12.2022 oz. do zapolnitve mest.

 Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. 041 308 763 ali e-naslov damjana.omerzu@ra-savinja.si .

 Vabljeni in lepo pozdravljeni.

Damjana Omerzu
Svetovalka SPOT svetovanje Savinjska