Predstavitev za pripravo razvojnih projektov

, , 19. marca 2021

Prilagamo današnjo predstavitev (PPT) z ZOOM delavnice za pripravo razvojnih projektov za RRP Savinjske regije in ORP Spodnje Savinjske doline 2021-2027. Hvala za vašo virtualno udeležbo.


Stojan Praprotnik, stojan.praprotnik@ra-savinja.si, 03 713 68 65
Dejan Jazbinšek, dejan.jazbinsek@ra-savinja.si, 03 713 68 62
Alenka Doler, ra.savinja@ra-savinja.si,  03 713 68 67.

PRIJAVA
ROK ODDAJE 26.3.2021

Za soustvarjaje prihodnosti naše doline in regije se vam najlepše zahvaljujemo!