SPOT - Slovenska poslovna točka
SPOT novice

JR PODPORNO OKOLJE 2023-2025Razpis Podporno okolje 2023-2025 za Savinjsko regijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru » Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027«;
Cilj politike 1: »Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT;
prednostne naloge 1: »Inovacijska družba znanja«;
Specifični cilj: RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR).


EVROPSKA SREDSTVA
Namen javnega razpisa je zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja, ki bo na območju Savinjske regije zagotavljal brezplačne podporne storitve za podjetnike in potencialne podjetnike.
Cilji javnega razpisa so:

povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in
prispevati k večjemu nastajanju, izboljšanju rasti in razvoju podjetij.
Storitve bodo obsegale programe za potencialne podjetnike in podjetja in sicer
promocija podjetniške kulture:
informiranje in promocija,
dogodki promocije in informiranja.
izvajanje celovitih podpornih storitev:
osnovno SPOT svetovanje,
dogodki podjetniškega usposabljanja,
podjetniško mentoriranje in
ekspertno svetovanje.
Aktivnosti tega javnega razpisa za Savinjsko regijo bomo izvajali:
Točke SPOT Svetovanje:
Inkubatorji:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram