SPOT - Slovenska poslovna točka
SPOT novice
IZVAJANJE CELOVITIH PODPORNIH STORITEV ZA POTENCIALNE PODJETNIKE IN PODJETJA V OKVIRU SLOVENSKIH POSLOVNIH TOČK ZA OBDOBJE OD 2018 DO 2022

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

Razvojna agencija Savinja – konzorcijski partner SPOT svetovanje Savinjska

Predmet javnega razpisa:
financiranje izvajanja brezplačnih storitev na 12 slovenskih poslovnih točkah.


Obdobje izvajanja operacije:
od 1.1.2018 do 31.12.2022.


Namen operacije:
krepitev podjetniškega potenciala za MSP,
pospeševanje ustanavljanja novih MSP.


Cilji operacije:
povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti


in bodo prispevali k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij.Rezultat operacije:
povečanje števila podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo.


Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru SPOT regije:
informiranje
svetovanje
animiranje in povezovanje regionalnega okolja
usposabljanje in delavnice
izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti
poročanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte


Vrednost operacije: skupna vrednost javnega razpisa je 12.980.400,00 EUR. Savinjska statistična regija je upravičena do 1.790.400,00 EUR.


© Copyright 2021 - Pravice RaS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram