Območno razvojno partnerstvo
Spodnje Savinjske doline
Razvojna agencija Savinja izvaja splošne razvojne naloge na (sub) regionalni ravni.

ORP in RRP za programsko obdobje 2021-2027

Novembra je bil potrjen Območni razvojni program Spodnje Savinjske doline za programsko obdobje 2021 – 2027.

ORP je samostojni razvojni dokument, ki je hkrati usklajen in je del Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2021 – 2027.
Z novim ORP so oblikovani dolgoročni razvojni ukrepi in projekti, ki so umeščeni v ustrezne lokalne, regijske in nacionalne razvojne dokumente ter programe sofinanciranja.

Na ravni Savinjske regije (31 občin) je bil prav tako potrjen Regionalni razvojni program 2021 – 2027 / RRP.
28. seja OS ORP SSD
Več...
Konstitutivna seja ORS ORP SSD

»Tudi na območju Spodnje Savinjske doline želimo partnerji razvojno-podpornega okolja odgovorno pristopiti k razvojnemu načrtovanju za programsko obdobje 2014-2020.

Več...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram